O parte  (aproximativ 900) din cele 1200 de imobile contractate au fost afișate în sala mică a Căminului Cultural Voșlăbeni.

Planurile au avut la bază planul de parcelare în format digital furnizat de OCPI Harghita, conținutul bazei de date digitale a ANCPI, titlurile de proprietate furnizate de OCPI Harghita, planurile de parcelare în format analogic furnizate de Primăria Comunei precum și alte evidențe realizate cu ocazia punerii în aplicare a legilor proprietății.

Invităm proprietarii să verifice cu atenție suprafețele, amplasamentul și vecinătățile și să ne semnaleze neconcordanțele.

Planșa 1

Planșa 2

Planșa 3

Planșa 4

Planșa 5

Schema de Dispunere a Planșelor

Tabel cu proprietarii de parcele

Varianta interactivă a acestor planuri este în pregătire și va fi disponibilă în cursul acestei săptămâni.